Bemutatkozás

Kisfilm általános iskolánkról >>

Általános iskolánkban 1-2. évfolyamon iskolaotthonos rendszerben tanulnak a kisdiákok. Harmadik osztálytól napközi otthonos foglalkozást biztosítunk.

Több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező intézményünkben keresztény értékeket valló, szakmailag igényes pedagógusok nevelik, oktatják diákjainkat.

 

MIBEN KÜLÖNBÖZÜNK MÁS ISKOLÁKTÓL?

Fontosnak tartjuk az ÉRTÉKTEREMTÉST - és ŐRZÉST!

 • Tanítványaink testi, szellemi és lelki növelését, adottságaik, képességeik kibontását elsőrendű feladatnak tekintjük.
 •  Nevelői tevékenységünkben meghatározónak tartjuk a Katolikus Egyház tanítását és az intézményünket fenntartó Iskolanővérek (SSND) alapítójának, M. Theresia von Jesu-nak pedagógiai elveit.
 • Célunk, hogy tanítványainkat a keresztény értékek, nemzeti kultúránk és hagyományaink iránt elkötelezett, művelt, kreatív, együttműködni kész, változásokra nyitott, saját és mások értékeit fel-és elismerő, önmagukért és másokért felelősséget vállaló, környezettudatos fiatalokká neveljük.

''

 

  ''Mindezek érdekében iskolánkban

  • kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy erősödjék diákjaink keresztény hite (közös iskolai szentmisék, lelki napok, bekapcsolódás az egyházközségek életébe);
  • tehetségpontként hangsúlyosnak tartjuk a tehetséggondozást és a személyre szabott fejlesztést (nyelvtudás és informatikai ismeretek megalapozása, tanulmányi, műveltségi és sportversenyekre történő felkészítés, témanapok – és hetek, kooperatív tanítási módszerek és projektoktatás alkalmazása);
  •  emelt szintű énekoktatás és néptánctanítás folyik;
  •  elsőtől tanítunk angol nyelvet kis létszámú csoportokban;
  • művészeti, kézműves és sportszakkörök működnek;
  •  fontosnak tartjuk nemzeti és egyházi ünnepeinkről történő méltó megemlékezést;
  • szakkörök, projekthét és táborok szervezésével igyekszünk erősíteni diákjainkban a környezettudatos magatartást, teremtett világunk iránti tiszteletet;
  • rendkívül fontosnak tartjuk a kultúra személyiségformáló – és gyarapító szerepét, ezért hangversenyek, előadások és filmvetítések szervezésével segítjük diákjaink találkozását a színvonalas kulturális értékekkel;
  • támogatjuk diákjaink cserkész életbe történő bekapcsolódását;
  • tudatában vagyunk annak, hogy az egészséges életmódra történő nevelést már kisiskoláskorban el kell kezdeni, hiszen csak a folyamatos ismeretbővítéssel tudjuk tanítványainkban kialakítani az egészségtudatos gondolkodást

  .