"Sokat tanultam tőletek!" Elbúcsúztunk a 8.c osztálytól

Ervin atya személyes hangvételű prédikációjában meglepő módon nem azt fejtette ki, milyen sokat tanulhattak az elballagó diákok az iskolától, hanem arra mutatott rá, mennyi mindent tanult hittanárként tőlük. A Boldogasszony Iskolanővérek iskoláinak lelkisége éppen ez: "Apostoli szolgálatunkban magunk is gazdagodunk, és azok is, akikhez küldettünk." (Küldetéstek van). Elköszönő 8.c osztályunkkal ez a kölcsönösség megvalósulhatott. Isten áldja és gazdagítsa őket és családjaikat a jövőben is!

 
2024. június 21.