Emlékezés

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából Olofsson Károly, azaz Placid atya életével ismerkedhettünk meg. A szélsőbaloldali elnyomó hatalom noha hányattatott sorsot szánt Placid atyának, de a Jézusba vetett hite állhatatossá tette a több évtizedes meghurcoltatása során. Élete legyen számunkra példa, hogy mi is hűséges tanúi lehessünk az örök értékeknek; a teremtő Isten iránti hűség, az élő Krisztus példamutatása és a mindent átható Szentlélek vezesse életünket.

2024. február 26.