Tantestület

Bártfay Katalin M. Zsuzsanna
mzsuzsa@svetits.hu
igazgató, matematika, informatika, technika, hittan (r)
Vasváry Zsoltné
t.vasvary.valeria@edu.svetits.hu
igazgatóhelyettes, tanító, testnevelés műveltségterület
Zsenyuk Zsolt
t.zsenyuk.zsolt@edu.svetits.hu
igazgatóhelyettes, digitális kultúra
Bakó Jánosné
t.bako.agnes@edu.svetits.hu
tanító, ének és könyvtár műveltségterület
Bálega Balázs
t.balega.balazs@edu.svetits.hu
tanító, testnevelés műveltségterület
Baloghné Papp Magdolna
t.baloghne.magdolna@edu.svetits.hu
tanító, könyvtár és testnevelés műveltségterület
Bazsóné Sneider Zsófia Ágnes
t.bazsone.sneider.zsofia@edu.svetits.hu
biológia, angol
Bokor Zsolt
t.bokor.zsolt@edu.svetits.hu
tanító, közművevelődés műveltségterület
Dr. Kókainé Varga Beatrix
t.kokaine.beatrix@edu.svetits.hu
biológia, kémia
Eisert László
t.eisert.laszlo@edu.svetits.hu
angol
Fábián Imre
t.fabian.imre@edu.svetits.hu
tanító, ember-és társadalomismeret, matematika műveltségterület
Fark Tímea
t.fark.timea@edu.svetits.hu
angol
Farkasné Bakai Barbara
t.farkasne.barbara@edu.svetits.hu
tanító, technika, modern-tánc
Ilauszky Gyöngyi
t.ilauszky.gyongyi@edu.svetits.hu
matematika, ének-zene
Dr. Juhászné Rippert Teodóra
t.juhaszne.teodora@edu.svetits.hu
biológia, földrajz
Kádárné Kupecz Erika
t.kadarne.erika@edu.svetits.hu
biológia, kémia
Kálmán József atya
t.kalman.jozsef@edu.svetits.hu
hittan (r)
Kárpátiné Könczöl Tímea
t.karpatine.timea@edu.svetits.hu
angol
Kepics Ilona
t.kepics.ilona@edu.svetits.hu
matematika, kémia, informatika
Kiss Annamária
t.kiss.annamaria@edu.svetits.hu
tanító, angol és testnevelés műveltségterület
Kiss Dorottya
t.kiss.dorottya@edu.svetits.hu
tanító, angol műveltségterület
Kovács-Moldován Tekla
t.kovacs-moldovan.tekla@edu.svetits.hu
ének-zene, magyar
Lobmayer Ágnes M. Judit
t.lobmayer.agnes@edu.svetits.hu
magyar, történelem
Lukács Istvánné
t.lukacs.maria@edu.svetits.hu
tanító, hittan (r), konduktor
Mászlainé dr. Nagy Judit
t.maszlaine.judit@edu.svetits.hu
magyar, német
Mátyásföldiné Kaló Hegedűs Marianna
t.matyasfoldine.marianna@edu.svetits.hu
tanító, magyar, fejlesztőpedagógus
Molnárné Szűcs Mónika
t.molnarne.monika@edu.svetits.hu
matematika, könyvtár
Nagy Éva
t.nagy.eva@edu.svetits.hu
tanító, rajz és pedagógia műveltségterület
Nagy Tamás
t.nagy.tamas@edu.svetits.hu
tanító, vizuális nevelés
Nagyné Bóka Gabriella
t.nagyne.gabriella@edu.svetits.hu
angol
Nánássyné Tóth Veronika
t.nanassyne.veronika@edu.svetits.hu
tanító, hittan (g)
Oláh Imre
t.olah.imre@edu.svetits.hu
tanító, ember és társadalom műveltségterület, földrajz
Opóczkiné Vajna Erika
t.opoczkine.erika@edu.svetits.hu
tanító, ember- és társadalomismeret műveltségterület
Parácsi Dóra Bella
t.paracsi.dora@edu.svetits.hu
tanító, magyar és ének-zene műveltségterület
Pauk Xénia
t.pauk.xenia@edu.svetits.hu
tanító
Rosca-Gaál Kinga Magdolna
t.rosca-gaal.kinga@edu.svetits.hu
ének-zene
Szabó Dorina
t.szabo.dorina@edu.svetits.hu
tanító
Szabó Ervin atya
t.szabo.ervin@edu.svetits.hu
hittan (r)
Szabó Rozália M. Cecília
t.szabo.cecilia@edu.svetits.hu
tanító
Szabó Tímea
t.szabo.timea@edu.svetits.hu
rajz és vizuális kultúra
Szakály Szabolcs
t.szakaly.szabolcs@edu.svetits.hu
tanító, informatika műveltségterület
Szilágyi Orsolya
t.szilagyi.orsolya@edu.svetits.hu
tanító
Szilágyiné Féki Erzsébet
t.szilagyine.erzsebet@edu.svetits.hu
tanító
Tardi-Nagy Andrea
t.tardi.nagy.andrea@edu.svetits.hu
tanító, vizuális nevelés műveltségterület
Zséder-Kiss Tímea
t.zseder.kiss.timea@edu.svetits.hu
tanító, testnevelés műveltségterület