Tantestület

Bártfay Katalin M. Zsuzsanna
mzsuzsa@svetits.hu
igazgató, matematika, informatika, technika, hittan (r)
Sipos Nóra
t.sipos.nora@edu.svetits.hu
igazgatóhelyettes, biológia, testnevelés
Balázs Anita
t.balazs.anita@edu.svetits.hu
a DÖK patronáló tanára, olasz, hittan
Bányai Gábor
t.banyai.gabor@edu.svetits.hu
történelem, angol
Baranya Csaba
t.baranya.csaba@edu.svetits.hu
történelem, hittan, néprajz
Bazsóné Sneider Zsófia Ágnes
t.bazsone.sneider.zsofia@edu.svetits.hu
angol, biológia
Dr. Benkőné Ladányi Éva
t.benkone.eva@edu.svetits.hu
a természettudományi munkaközösség vezetője, biológia, földrajz
Dr. Bényeiné Oláh Éva
t.benyeine.eva@edu.svetits.hu
matematika, fizika
Bodnár Margit
t.takacsne.margit@edu.svetits.hu
testnevelés, biológia, gyógytestnevelés
Dr. Csernyné Szincsák Ibolya
t.csernyne.ibolya@edu.svetits.hu
matematika, ábrázoló geometria
Csikós Dávid
t.csikos.david@edu.svetits.hu
történelem, földrajz
Dénesiné Zabó Judit
t.denesine.judit@edu.svetits.hu
angol, magyar
Dr. Kókainé Varga Beatrix
t.kokaine.beatrix@edu.svetits.hu
biológia, kémia
Erdős István
t.erdos.istvan@edu.svetits.hu
történelem, magyar
Gál József
t.gal.jozsef@edu.svetits.hu
angol, orosz
Geröly Eszter M. Sára
t.geroly.eszter@edu.svetits.hu
spirituális vezető, kémia, hittan (r)
Ilauszky Gyöngyi
t.ilauszky.gyongyi@edu.svetits.hu
matematika, ének-zene
Kádárné Kupecz Erika
t.kadarne.erika@edu.svetits.hu
kémia
Kálmán József atya
t.kalman.jozsef@edu.svetits.hu
hittan (r)
Kepics Ilona
t.kepics.ilona@edu.svetits.hu
matematika, kémia, informatika
Lukács Katalin
t.lukacs.katalin@edu.svetits.hu
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, angol, magyar, hittan (g)
Major Luca
t.major.luca@edu.svetits.hu
fizika, földrajz
Mászlainé dr. Nagy Judit
t.maszlaine.judit@edu.svetits.hu
magyar, német
Nagyné Bóka Gabriella
t.nagyne.gabriella@edu.svetits.hu
angol
Nagyné Farkas Gyöngyvér
t.nagyne.gyongyver@edu.svetits.hu
a készségtárgyi munkaközösség vezetője, testnevelés, biológia
Németh M. Luca
t.nemeth.luca@edu.svetits.hu
angol, magyar, orosz, hittan
Ragány Rita
t.ragany.rita@edu.svetits.hu
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője, német, történelem
Rozsosné Varga Borbála
t.rozsosne.borbala@edu.svetits.hu
francia, német
Dr. Suba Lászlóné Dombóvári Erika
t.subane.erika@edu.svetits.hu
ének-zene, mozgókép- és médiaismeret
Szabó Ervin atya
t.szabo.ervin@edu.svetits.hu
hittan (r)
Szabó Tímea
t.szabo.timea@edu.svetits.hu
rajz és vizuális kultúra
Dr. Szarka Gergely atya
t.szarka.gergely@edu.svetits.hu
hittan (g)
Szemán Anikó
t.szeman.aniko@edu.svetits.hu
a humán munkaközösség vezetője, magyar, történelem
Szűkné Iski Izolda
t.szukne.izolda@edu.svetits.hu
informatika, matematika
Szurmai Tamás
t.szurmai.tamas@edu.svetits.hu
angol, francia
Dr. Tóth Anna
t.toth.anna@edu.svetits.hu
matematika, kémia