2024/07/16 • 5 napja frissítve

Nyári élmények Zánkán

A zánkai Erzsébet-táborban nyaralhattak július 7. és 12. között gimnáziumunk hetedik évfolyamos diákjai. Nagy megtiszteltetés iskolánknak, hogy a tábor ideje alatt átadott  Szent Erzsébet szobor és a "Biblia Kert" avató ünnepségén a közreműködésre a Svetits hetedikeseit kérték fel.  
tovább >>

2024/06/29

Kontinensek hete

Ez évben is megrendezésre került a Svetits nyári tábor. A hét minden napján egy külön földrésszel ismerkedtek meg a gyerekek, sokat játszottunk, énekeltünk, mozogtunk és kézműveskedtünk.

2024/06/24

„Ki szállna be a vakációra induló bárkába?” Te Deum az Általános Iskolában június 23-án

Ervin atya fenti kérdésére kézerdő emelkedett magasba a vihar lecsendesítéséről szóló Evangélium után. A bárkában velünk utazó Jézus társként lesz mellettünk, számíthatunk rá.
Hatodikosaink búcsúzása és a jutalomkönyv osztás után a szülők képviseletében Kis Virág tolmácsolta hálánkat az elköszönő Zsuzsanna nővérnek. Ivanics M. Andrea tartományfőnöknő méltatta Zsuzsanna nővér Svetitsben töltött közel 30 esztendejét, ezen belül 16 éves odaadó vezetői szolgálatát. Példaértékű tevékenységéért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Gellért-díj arany fokozatában részesítette. Az Úr áldása kísérje Zsuzsanna nővér további életét és szolgálatát!

2024/06/21

"Sokat tanultam tőletek!" Elbúcsúztunk a 8.c osztálytól

Ervin atya személyes hangvételű prédikációjában meglepő módon nem azt fejtette ki, milyen sokat tanulhattak az elballagó diákok az iskolától, hanem arra mutatott rá, mennyi mindent tanult hittanárként tőlük. A Boldogasszony Iskolanővérek iskoláinak lelkisége éppen ez: "Apostoli szolgálatunkban magunk is gazdagodunk, és azok is, akikhez küldettünk." (Küldetéstek van). Elköszönő 8.c osztályunkkal ez a kölcsönösség megvalósulhatott. Isten áldja és gazdagítsa őket és családjaikat a jövőben is!

 
2024/06/21

Te Deum a gimnáziumban

A 2023/2024-es tanévet bezárom... A várva várt mondat és a bizonyítványok átvétele előtt hálaadó szentmisében emlékeztünk vissza az eltelt tanévre, köszöntük meg mindazt, amivel az iskolában és az iskolán kívül találkozhattunk épülésünkre, lelkünk és szellemünk gazdagítására. A dicséret szavai után a kitűnő és jeles tanulók, valamint a közösség életét segítő diákok jutalomkönyveket vehettek át. Végül pedig hálatelt szívvel búcsúztunk Zsuzsa nővértől, aki 16 évnyi igazgatóság után elköszön az intézménytől.

2024/06/21

DÖK-nap

Hagyományainkhoz híven, a tanév utolsó napján, a diákönkormányzat szervezésében megannyi programon vehetett részt a gimnázium ifjúsága. Nem csupán táncház és különböző csapatjátékok álltak a diákok rendelkezésére, de a kreatívabbak a művészsarokban is megtalálták a nekik tetsző foglalkozást. Az esemény pedig a versenyek eredményhirdetésével zárult, ahol a legrátermettebb és legkreatívabb teljesítményt értékeltük. Hálásan köszönjük a diákönkormányzat szervezését és Balázs Anita tanárnő patronáló, közösségépítő munkáját.

2024/06/21

Drámanap

A drámanapon a diákok a Notre Dame Pódium színjátszó csoport 3 előadását tekinthették meg, a legifjabb csoport előadásában a Farkasok és Piroskák c. előadást, a felső tagozatosok előadását, a Roshambot, és a gimnazisták előadásában a Szentivánéji álom Mesteremberek részletét. tovább >>

Összes hírünk

Svetits

A Svetits Katolikus Iskolaközpont Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola. "Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontkozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” 

Gimnázium

Meggyőződésünk, hogy a 21. században a gyermekeinkre kiemelt szerep vár az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein és szintjein, s tanítványainkban ezt a párbeszédeket előmozdítani képes karizmát kívánjuk mindenekfelett kibontakoztatni. 

Célunk, hogy diákjaink magas szinten tudják segíteni egymás megértésének folyamatait életükben, hivatásukban hazai, sőt a nemzetközi színtéren is. Bízunk benne, hogy  nemzetek fölötti Egyházunk tagjaként, e határokon átívelő Rend iskolájának tanulójaként, a kiemelt prioritású nyelvi képzés részeként és a tudatosan egységbe szervezett nemzetközi programsorozatok élvezőjeként és formálójaként tanulóink kiválóan eleget tudnak majd tenni felnőtt életük során a kommunikáció terén különösen nagy felelősséget rovó kihívásnak.

 

Általános Iskola

Az általános iskolában 3. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvből lehet választani. A kezdeti 2 óra számát a továbbiakban növeljük háromra. A gimnáziumban az első idegen nyelvek szintén az angol és a német, a második idegen nyelvek választhatók: angol, német, francia, olasz, spanyol, harmadik idegen nyelvként a latin választható tanórai és/vagy szakköri formában.

A gimnázium 7-12. évfolyamán 5 órás, intenzív nyelvi képzést valósítunk meg. A 9. évfolyamon belép a második idegen nyelv heti 4 órával, de az első nyelveket 5 órában tanítjuk tovább. Így a diákok intenzív, magas óraszámban, heti 9 órában tanulnak nyelveket. Még a 11. évfolyamon is 5-4 órában tanítjuk mindkét idegen nyelvet, majd a 12. évfolyamon az első nyelvet 3 órában, a második nyelvet pedig 5 órában tanulják a diákok. 

Óvoda

Családias, játékközpontú belvárosi óvodánkban igényes környezet, csodálatos játszóudvarok várják a gyermekeket! Óvodánk keresztény, nemzeti értékrenden alapuló intézmény. A „Kincses Kultúróvoda”, „Örökös Zöld Óvoda” és a „Madárbarát Óvoda” címek bizonyítják, hogy a természet szeretete, védelme elismert vállalásunk. Óvodásaink színes készségfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt: torna, zeneovi, néptánc, sakk és kreatív tevékenységek támogatják a tehetség kibontakozását. A szenzomotoros torna segít az egyre gyakoribb képességzavar korai megoldásában. Otthonos ebédlőinkben kényelmesen költhetik el ovisaink a helyi konyhán készített, egészséges, finom, változatos ételeket.

Kollégium

Belvárosi kollégiumunkba Debrecen valamennyi középiskolájából várjuk a keresztény értékrendű fiatalokat! Nyugodt légkörre, életre szóló barátságokra lelhetsz!